Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

  Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB), kişide sürekli, aşırı ve yersiz bir endişe durumunun olduğu hastalık halidir. Aşırı endişe, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler ve hatta günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesini engeller. Bu kişiler her durumda, olabilecek en kötü sonucu düşünürler, en kötü senaryoları yazarlar, hiç bir şeyi kontrol edemeyeceklerini düşünürler, iyi bir ihtimal ya da düzelme mümkün değildir.

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu Konusu

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu YAB’da kaygılar genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularla ilgilidir. Teşhis için kontrol edilemeyen endişe halinin en az altı ay boyunca hemen hergün varolması ve gün boyunca sürüyor olması gerekir.

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu İstatistikleri

  Her 100 kişiden 5-6’sı yaşamlarının herhangi bir zamanın bu rahatsızlığı yaşayabilir. Yaşla birlikte kaygı duyarlılığı artar. Yaygın Anksiyete Bozukluğu YAB yaşlılıkta en sık görülen anksiyete bozukluğudur.

  Gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz olan, aşırı olan kontrol edilemeyen endişe hastalığın temel belirtisidir. Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır, ancak endişelenmelerini denetleyemezler ve bir türlü sakinleşemezler. Çevrelerinde “aşırı evhamlı” olarak tanınırlar. Yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama ve gece sık sık uyanma diğer önemli belirtilerdir.

  YAB’a sıklıkla nedensiz yorgunluk, başağrısı ve kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme ve seyirmeler, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik hissi, sıcak basması gibi bedebnsel belirtiler de bulunur.

  YAB’nun oluşmasında “kalıtsal etkenler, beyin nörokimyasındaki değişiklikler, kişilik özellikleri ve stres verici yaşam olayları” etkilidir. Stresler YAB’ın gelişiminde önemli rol oynar. Çocukluk dönemi ve genç erişkinlik çağları arasında başlayan Yaygın Anksiyete Bozukluğu YAB, yavaş ve sinsi bir gelişim gösterir. Hastalığın belirtileri dönem dönem iyileşmeler ve alevlenmeler gösterir. Stresli yaşam olayları olduğunda belirtiler çoğunlukla kötüleşir. Hastalar yorgunluk, gerginlik, kas ağrısı ve başağrısı gibi bedensel belirtiler nedeniyle çoğu zaman psikiyatri dışı branş hekimlerine başvururlar ve doğru tanının konması ve uygun biçimde tedavi edilmesi gecikebilir.

  YAB psikiyatri hekimlerince tedavi edilmesi gereken ve tedavisi olan bir hastalıktır. İlk başvuruda kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirmenin yanı sıra, bu belirtilerin herhangi bir fiziksel hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı incelemeler yapılacaktır.

  Tedavi gören YAB’lı hastaların çoğunluğu tedaviden yarar görür. Psikoterapi ya da ilaç tedavileri uygulanabilir. Bu yöntemlerden birinin ya da birlikte uygulanmasının etkin olduğu gösterilmiştir. Hangi tür tedavinin size uygun olabileceğine doktorunuzla birlikte karar vermek yerinde olacaktır. Bir kişi için uygun olan bir tedavi, diğeri için uygun olmayabilir.

  Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

   Kullanım koşullarını kabul ediyorum.