Hipokondriyazis

Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

  Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

  Hipokondriyazis

  Hipokondriyazis, aslında olmadığı halde ciddi bir hastalığı olduğuna dair korku ve aşırı uğraşma ile giden bir bozukluktur. Hastanın gerçek dışı fiziksel semptomlarının veya hislerinin yanlış yorumlamasından kaynaklanır. Herhangi bir organ ya da işlevsel sistem etkilenebilir. Mide-barsak, kalp-damar sistemleri ile ilgili olanlar, en sık olarak görülenlerdir.

  Hipokondriyazis Oranları

  Genel tıp klinik popülasyonunda altı aylık prevalansı %4-6 olduğu bildirilmiştir. Tüm hastaların %10’unu bu hastalar oluşturur. Kadın-erkek oranı eşittir. Semptomlar herhangi bir yaşta başlayabilmekle birlikte en sık 20-30 yaşlar arasında ortaya çıkar.

  Hipokondriyazis Belirtileri

  Hipokondriyazis çoğunlukla depresif bozukluklar ve anksiyete bozukluklarıyla ilişkilidir. Hipokondriazis için DSM-IV tanı ölçütleri hastanın ciddi bir hastalığı olduğu hakkındaki yanlış inanışla zihinsel olarak meşgul olmasını ve bu yanlış inanışın fiziksel belirtileri veya duyguların yanlış yorumlanmasına bağıl ortaya çıkmasını gerektirir. Medikal ve nörolojik muayenelerde patolojik bulgular olmamasına karşın bir inanış en azından 6 aydır sürmesi gereklidir.

  Hipokondriyazis arada iyileşmeler olsa da kronik bir hastalıktır, alevlenmeler aylar yıllar sonra sonlanır ve uzun eşit süreli sessiz dönemleri olur. Alevlenmeler, genellikle saptanabilir bir yaşam stresi ile bağlantılıdır. Hipokondriak hastalar genellikle psikiyatrik tedaviye dirençlidir.

  Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

   Kullanım koşullarını kabul ediyorum.