Delirium, Demans, Amnestik & Diğer Bilişsel Bozukluklar Tedavisi

Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

  Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

  DELİRİUM

  Delirium, bilinç bulanıklığı ile karakterize bir beyin hastalığıdır. Deliriumun başlıca özelliği bilinç bozukluğu, dikkati yeni bir konuya kaydırma yetisinde azalma ile birlikte çevrede olup bitenin farkında olma düzeyinin azalmasıdır. Klinik tablo değişkendir, dalgalanmalı seyir gösterir.

  Delirium genellikle 3–7 gün sürer.Özellikle hastanede yatan hastalarda görülür. Deliryum ağır bir fiziksel veya zihinsel hastalık nedeniyle oluşabilir. Zehirlenmeler, yüksek ateş, epilepsi, beyin hasarları, ağır gıda veya su eksikliği, ağır alkol bağımlılığının bırakılması, enfeksiyon gibi durumların deliryuma neden olduğu bilinmektedir. Altta yatan nedenlere hızla müdahale edilmediği takdirde ölümcül olabilir.

  DEMANS

  Demans kişinin bilincinde bozulma olmaksızın bilişsel fonksiyonlarında bozulmanın olduğu bir sendromdur. Beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Halk arasında‘bunama’ denilen durumdur.

  En çok hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarında bozulma olur. Hastalığın ileri aşamalarında kişi zaman oryantasyonunu kaybeder (hangi gün, hangi ay, hatta hangi yıl olduğunu bilemez); yer oryantasyonunu kaybeder (nerede olduğunu bilemez) ve kişi oryantasyonunu kaybeder (çevresindekilerin kim olduğunu bilemez).

  Demans esasında bir yaşlılık hastalığıdır. Demanslı hastaların % 50–60 ’ ı demansın en yaygın tipi olan Alzheimer tipindeki demansa sahiptir.

  Alzheimer hastalığında beyinde asetilkolin ve norepinefrinin etkisinin azaldığı varsayılır.

  40 yaşın üstündeki bir hastada başlayan kişilik değişiklikleri, demansı akla getirmelidir. Aşırı düzenlilik, sosyal çekilme veya olayları ayrıntılı anlatma eğilimi tipik özelliklerdir.

  Demans, çoğunlukla 50’li veya 60’lı yaşlarda başlar, 5–10 yıl içinde gittikçe artan bozulmaya ve sonuçta ölüme neden olur.

  Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

   Kullanım koşullarını kabul ediyorum.