Somatizasyon Bozukluğu

Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

  Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

  Somatizasyon Bozukluğu

  Somatizasyon Bozukluğu yeterli tıbbi değerlendirme ile açıklanamayan fiziksel semptomları (örneğin; ağrı, bunaltı, dizzines gibi) içeren kronik bir bozukluktur (semptomları yıllardan beri vardır ve 30 yaşından önce başlamıştır). Bu hastalıkta önemli derecede ruhsal sıkıntılar, sosyal ve mesleki işlevselliğin bozulması ve aşırı tıbbi yardım arama davranışı vardır.

  Somatizasyon Bozukluğu Oranları

  Somatizasyon bozukluğunun yaşam boyu görülme sıklığı %0,1-0,5 arasındadır. Kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla görülür. Düşük eğitim ve ekonomik seviyedeki hastalar arasında daha sık ortaya çıkmaktadır. Somatizasyon bozukluğu 30 yaşından önce başlar, hatta ergenlikte başlaması ile karakterizedir. Nedeni bilinmemektedir. Bozukluğun gidişi süresince hasta fizik muayene veya laboratuar tetkikleriyle, hiç biri yeterince açıklanamayan en az dört ağrı, iki gastrointestinal, bir cinsel ve bir psödonörolojik semptomlardan şikayet ediyor olmalıdır.

  Somatizasyon Bozukluğu Belirtileri

  En sık rastlanan belirtiler; bunaltı-kusma (gebelik dışında), yutma güçlüğü, kol ve bacaklarda ağrı, egzersiz ile ilişkisiz nefes darlığı, unutkanlık, gebelik ve menstruasyon komplikasyonlarıdır. Hasta hep fiziksel bir hastalığı olduğuna inanır. Psikolojik gerginlik ve kişiler arası sorunlar belirgindir. Anksiyete ve depresyon somatizasyon bozukluğu ile birlikte en sık ortaya çıkan psikiyatrik durumlardır.

  Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

   Kullanım koşullarını kabul ediyorum.