Depresyon

Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

  Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

  Depresyon

  Depresyon ile ilgili Depresif bozukluk, duygusal, düşünsel, davranışsal ve bedensel belirtilerle kendini gösteren ruhsal bir bozukluktur. Kişi, duygusal olarak üzgün, mutsuz, kederli hisseder.

  Düşünce olarak durumuyla ilgili ümitsizlik, çaresizlik ve karamsarlık içindedir, kendini bu durum içinde yetersiz ve değersiz olarak algılar ve hatta intiharı çözüm olarak görebilir.

  Davranış olarak kendini toplumdan soyutlayabilir, içine kapanabilir, hareketleri yavaşlar, hiçbir şeyden zevk alamaz ve her şeye karşı isteksizlik gösterir. Bedensel olarak uykusu, iştahı bozulur, cinsel isteksizlik, yorgunluk, bitkinlik olur.

  Gündelik yaşamda herkes zaman zaman kendini moralsiz, üzgün, mutsuz, karamsar hissedebilir. Gündelik moral bozukluklarını veya gelip geçici umutsuzluk hallerini depresif bozukluk olarak adlandırmak doğru bir yaklaşım değildir.
  Majör depresyon her yaşta görülebilir, ancak orta yaşlarda ve özellikle de 40-50 yaşları arasında daha sık rastlanır.

  Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla oranda rastlanır. Kabaca söylenecek olursa her 4 kadından birisi ya da her 8-10 erkekten birisi yaşamları boyunca bir majör depresyon epizodu geçirmektedir. Bu kişilerin de %50-80’inde hastalığın bir ya da birden çok sayıda tekrarlama ihtimali bulunmaktadır. Kişilerin kan bağı olan aile üyelerinde depresyon geçirmiş diğer kişilerin bulunması hastalık riskini arttırmaktadır.

  Depresyon, toplumda %8-10 arasında görülmektedir. Erkeklerde on erkekten biri, kadınlarda ise her dört veya beş kadından biri yaşamlarında en az bir kez depresyon hastalığına yakalanacaklardır.

  Diğer yandan etkili tedavi edilmeyen depresyonda intihar ile ölüm riski (tamamlanmış intihar riski) %15 civarındadır. Bunun dışında, hastalar yaşam içindeki aktivitelerini sürdüremezler ve iş, aile ve sosyal yaşamları olumsuz etkilenir. Depresyon şu anda dünyada en fazla yeti kaybı oluşturan hastalıklar sırasında dördüncüsüdür, 2020 yılında ise ikinci sırada olacaktır.

  Gelişmiş ülkelerde ise yeti kaybı açısından hep birincidir. Aynı zamanda iyi tedavi edilmemiş depresyon alkol ve madde kullanım sorunlarına, başka ruhsal hastalıklara da zemin hazırlamaktadır. Uzamış ve iyi tedavi edilmemiş depresyon bedensel hastalıklara da zemin hazırlamakta ve diyabet, kalp hastalıkları gibi bedensel hastalıkların gidişini kötüleştirip ölüm riskini dahi arttırmaktadır.
  Depresyon mutlaka psikiyatri hekimleri tarafından etkili biçimde tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

  Antidepresan ilaçlar depresyon hastalığında başarıyla kullanılmakta ve %80’lere varan yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Antidepresan ilaçlar depresyonu tedavi etmede kullanılan ilaçlardır. Hiçbir zaman bir moral dopingi, mutluluk ilacı, uyuşturarak dertleri unutturan bir madde veya alışkanlık yapan bir ilaç değildir.

  Antidepresan ilaçların yanı sıra, insanın düşünce yapısındaki olumsuz düşünce kalıplarını ve davranış kalıplarını işlevsel olanlar ile değiştirmeye esas alan psikoterapiler de depresyon tedavisinde etkilidir. En iyi sonuçlar her iki tedavinin birlikte kullanılmasıyla alınır.

  Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

   Kullanım koşullarını kabul ediyorum.