Konversiyon Bozukluğu

blank

Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

  Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

  Konversiyon Bozukluğu

  Konversiyon Bozukluğu özellikle bizim ülkemizde sık görülen bir ruhsal rahatsızlıktır. Konversiyon bozukluğu, çeşitli ruhsal sıkıntıların (üzüntü, korku, utanç, öfke) bedensel belirtilere (konuşamama, bayılma, felç, güçsüzlük, duyu kaybı vb) dönüşmesi hastalığıdır. DSM-IV konversiyon bozukluğunu bilinen bir nörolojik veya tıbbi hastalıklarla açıklanamayan bir veya daha fazla nörolojik semptomun (örn. paralizi, körlük, parastziler) bir arada olması ile karakterize bir bozukluk olarak tanımlanır. Ek olarak, tanı için semptomların başlangıcı veya alevlenmesi psikolojik etkenlerle ilişkili olmalıdır. Bu hastalarda yapılan bütün tetkik ve incelemelerde bulguya rastlanamaz. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat fazla görülmektedir. Her yaşta görülebilmekle birlikte 10 yaşın altında ve 35 yaşın üstünde nadiren görülür, sıklıkla ergenlik ve gençlik döneminde ortaya çıkmaktadır. . Veriler, konversiyon bozukluğu kırsal nüfusta, az eğitimli kişilerde, düşük zeka düzeyi olanlarda, düşük sosyoekonomik grupta ve çatışmalara katılmış askeri personelde daha sık görüldüğü belirtilmektedir.

  Felçler, körlük ve konuşamama en sık görülen belirtilerdir. Konversiyon bozukluğu özellikle kol ve bacaklarda hissizlik, uyuşukluk, karıncalanma sık görülür.

  En sık görülen ve doktora başvuruya neden olan belirti bayılmalardır. Bayılmalar, sara benzeri nöbet geçirme, çırpınma, kasılma gibi belirtiler şeklinde olabilir. Bu tür belirtiler genelde diğer insanlarla birlikteyken ortaya çıkar; hasta yere yavaş düşer yaralanma ve bilinç kaybı pek görülmez. Etrafta konuşulanları duyabilir ancak cevap veremez ve bayılma genelde uzun sürelidir. Bazı hastalar bu bayılma sonrası yüksek sesle ağlayarak kendine gelir. Kendine gelirken saldırgan davranışlarda bulunma saçını, yüzünü yolma gibi taşkınlık belirtileri görülebilir. Konversiyon sık görülen diğer belirti tipleri arasında vucutta bir bölgede (genelde kol veya bacak) uyuşma, hissizlik, hareketsizlik (kol veya bacağın tutmaması) veya güç kaybı, konuşamama, ses kısıklığı, körlük, bedenin herhangi bir yerinde titreme, sarsıntı veya istemsiz beden hareketleri (kol bacak atması) görülebilir. Belirtiler genelde bedenin sol tarafındadır.

  Fiziksel olarak detaylı incelenen ve bedensel hastalık saptanmayan hastalarda psikjyatrik muayene ile konversiyon bozukluğu tanısı konulduktan sonra tedavi başlanır. Tedavinin kişinin konuşarak kendini anlatabildiği dönemde başlanması uygundur. Varsa beraberinde bulunan diğer ruhsal bozukluklara da bağlı olarak tedavide psikoterapi ve gerektiğinde ilaç tedavisi uygulanır.

  Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

   Kullanım koşullarını kabul ediyorum.