Beden Dismorfik Bozukluğu

Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

  Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

  Beden Dismorfik Bozukluğu

  Beden dismorfik bozukluğu, bedenin tümü veya bir bölümünde olduğuna inanılan hayali bedensel bir kusur ile (örneğin biçimsiz bir burun) uğraşma veya çok ufak kusurların çarpıtılıp abartılmasıdır. Bazen, bedenin bir bölümünde hafif bir kusur bulunabilir fakat bu kusurla uğraşmaları gerçek kusurla bağlantılı değildir. Bu tür hastalar psikiyatristlerden çok dermatologlara, dâhiliyecilere veya plastik cerrahlarına giderler.

  Beden Dismorfik Bozukluğu Belirtileri

  Başlangıcın en sık ergenlikten erken erişkinliğe uzanan yaşlar arasında olduğu ve kadınların erkeklerden daha fazla etkilendikleringörülmüştür. Etkilenmiş kişiler genellikle bekârdır.

  Beden Dismorfik Bozukluğu ayırt edici özellik kişinin önemli duygusal sıkıntı yaşaması ve rahatsızlığının sonucunda işlevselliğin bozulmasıdır.

  Beden dismorfik bozukluğu olan hastalar ileri sürülen kusura yönelik cerrahi, dermatolojik, diş ve diğer medikal tedavi uygulamaları daima başarısızlıkla sonuçlanır. İkincil depresyon gelişebilir.

  Aşağıda yer alan hasta online randevu formu ile bizlere form doldurabilirsiniz.

   Kullanım koşullarını kabul ediyorum.